top of page

ACTIVITIES

20181129_132059.jpg
03.jpg

ผลงานการออกแบบ AR

ผลงานการออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์

sticker.jpg

ผลงานการสร้างแอปพลิเคชัน

ร้านวุ้น.jpg
1.png

ผลงานการออกแบบข่าวไอที

68692922_2420599271558013_56130475803814

กิจกรรมชมรม

การแข่งขันภายนอก

การจัดการเรียนการสอน

bottom of page